Caroline Thørn

Caroline, født 16.02.1996 er oppvokst med hund. Som 2- 3-åring deltok hun på Barn & Hund (utstilling) med ei stor scäfertispe. Hun var som tenåring også på kurs /hundeleir med scäferhannen, men med sine 45 kg var han i største laget. Behovet for en aktiv krabat i mindre størrelse var der, og slik kom den første alaska huskyen til oss i 2008. Caroline har deltatt på mange forskjellige type hundekurs og vært på flere hundeleirer både med lånte og egne hunder. Brenner for hund og eldreomsorg, og har kombinert dette ved å ha med egnede hunder under utdannelsen, og senere på sykehjemmet hvor hun jobbet som helsefagarbeider.

Har jobbet som dyrehjemsmedarbeider siden våren 2017 hos Foreningen for omplassering av dyr (hundeavdelingen). 

2016/2017 - Instruktørkurs/Din Beste Venn, ansvarlig er Espen Gudim

 • Espen Gudim - innehaver Din Beste Venn hundeskole - litt om alt
 • Hanna Helgeland - doktorgrad i genetikk - genetikk...
 • Jon Arne Farsethås - doktorgrad og spesialpsykolog - læringsteori
 • Per Jostein Matre - cand. polit. innen atferd og doktorgradsstipendiat - kartlegging/observasjon/konsultasjon
 • Heidi Akselsen - veterinær og innehaver av Fornebu dyreklinikk - førstehjelp/forebyggende helse/trening for veterinærbesøk
 • Øystein Ahlstrøm - professor og doktorgrad i ernæring på hund - ernæring på hund
 • Geir Erik Berge - veterinær med spesialisering i tannhelse hos hund - tannhelse/skjelettsykdommer og skjelettskader.
 • Ruth Newberry - prorektor på NMBU og Doktor i biologi) - etologi, utvikling av atferd, kommunikasjon
 • Trine Melheim - jurist - hundeloven og lov om dyrevelferd
 • Ellen Brodtkorb - hund i egenterapi og terapihund

2016 - Seminar med Norges Hundekjørerforbund

          "Dyrevelferd i trekkhundsporten".
 •           Norges Hundekjørerforbund v/Siri Barfod. Snakket blant annet om hvordan NHF jobber for ivaretakelsen av dyrevelferden i sporten og forbundets utfordringer.
 •           Norsk Kennel Klubb v/Kristin. H. Aukrust, veterinær og etolog. Snakket blant annet om hvordan NKK jobber for ivaretakelsen i sine hundeaktiviteter og hva som var utfordringene.
 •           Mattilsynet v/May Helene Hætta, veterinær/seniorinspektør og Pernille Fagerås. Snakket blant annet om Dyrevelferdsloven, inspeksjoner av hundeløp-erfaringer og utfordringer, samt VKM bestillingen.
 •           Hundekjører Birgitte Næss. Snakket blant annet om hva hundekjørerne gjør for å ivareta dyrevelferden, i alle grener, og hva hundekjørerne opplever som utfordringer.
 •           NHF veterinærgruppe v/Nicholas Morgan. Snakket om løpsveterinærens arbeid, alle grener, erfaringer og utfordringer innen hundevelferd og helse.
 •           NHF Antidopuingkomité v/ Petter Riiser. Snakket om dyrevelferd fra antidopingsperspektiv, om hvorfor vi har dopingregler, og hva som gjelder for hvem.
 •           Seleverkstedet AS v/ Jan Reinertsen. Snakket blant annet om riktig seletøy og sammenheng mellom seletøy og bevegelse, fysisk og mentalt stress i trekkhundsporten og dets virkning på resultatet og hundens velferd, trening og konkurranse med hund satt i relasjon til alder.
 •           Cooldog v/Katja Petrell, hundemassør, hundefysio-og rehabiliteringsterapeut. Snakket blant annet om vanlige skader på trekkhunder og forebyggende behandling.
 •           NMBU v/Kristoffer Relling Tysnes, veterinær og Ph.d. Snakket blant annet om giardia og resultater fra vinterens parasittstudie på blant annet Femundløpet. 
 •           Legemiddelverket veterinærmedisinsk seksjon v/Hanne Bergendahl, veterinær. Snakket om norske versus utenlandske forhold mtp terapianbefalinger, samt resistensproblematikk, og om legemiddelverkets arbeid generelt.

2015 - Påbegynt utdannelse som dyretolk via Flammehuset, Norges eldste skole innen dyrekommunikasjon

2015 - 2 x valpekurs med Evert og Kua og 1x grunnkurs med Evert, Din Beste Venn Hundeskole

2014 - Grunnkurs, Din Beste Venn, Espen Gudim
2014 - Valpekurs, Din Beste Venn, Janne Petra Thørn
2014 - Valpekurs, Din Beste Venn, Janne Petra Thørn
2013 - Foredrag med Marianne Skjøthaug, FK Holstad
2013 - DAA - besøksvennhund, Røde Kors / Antrozoologisenteret, Mari-Louise Asp og Tina Andersen
2013 - Grunnkurs i hverdagslydighet, Din Beste Venn, Christin Røyert
2012 - Valpekurs, Din Beste Venn, Janne Petra Thørn
2012 - Foredrag med Geir Wiik (kiropraktor på menneske og hund + hundekjører), Oslomarka Trekkhundklubb
2012 - Høstsamling på Finnskogen Kro og Motell, Oslomarka Trekkhundklubb inkl. foredrag med Sigrid Ekran
2012 - Valpekurs, Din Beste Venn, Janne Petra Thørn
2011 - Valpekurs, Din Beste Venn, Janne Petra Thørn
2011 - Hundekjørerskole på Skjelbreia, Oslomarka Trekkhundklubb, Katja Petrell & Grete Waltoft, Caroline var med som ungdomsleder!
2011 - Kjenn (på) hunden din, Fritidshunden, Geir Wiik (kiropraktor på menneske og hund + hundekjører)
2011 - Valpekurs, Din Beste Venn, Janne Petra Thørn
2010 - Foredrag med Runar Næss, Oslomarka Trekkhundklubb
2010 - Hundekjørerskole på Skjelbreia inkl. foredrag med Katinka Mossin, Oslomarka Trekkhundklubb, Janne deltok som instruktør/leder på deler av Hundekjørerskolen i samarbeid med andre hundekjørere.
2010 - Høstsamling på Finnskogen Kro og Motel, Oslomarka Trekkhundklubb
2010 - Videregående kurs i Rallylydighet, Din Beste Venn, Hanne Andresen, Toril Fidje og Tara Sommer
2009 - Foredrag med Nina Skramstad, Oslomarka Trekkhundklubb
2009 - Hundekjørerskole på Skjelbreia, Oslomarka Trekkhundklubb, Stig Mikkelsen, Bente Mikkelsen, Marit Stratton og Gunnar Martinsen
2009 - Sommerleir, Oslo Hundeskole Avdeling Barn & Hund
2009 - Sporkurs, Din Beste Venn, Stine Kristiansen og Nina Bing Eide
2009 - Agilitykurs, Din Beste Venn, Espen Gudim, Beate Harms, Marius Eidet
2009 - Rallylydighet nybegynner, Din Beste Venn, Hanne Andresen og Tara Sommer
2009 - Foredrag med Robert Sørlieog Lars Monsen, Eidsberg JFF
2009 - Videregående I, Din Beste Venn ,Toril Fidje
2009 - Grunnkurs, Din Beste Venn, Morten Krogstad
2008 - Agilityhelg, Oslo Hundeskole Avd. Østfold, Kristina og Regine Almestad
2008 - Høstleir med tema agility, Oslo Hundeskole Avdeling Barn & Hund
2008 - Sommerleir, Oslo Hundeskole Avdeling Barn & Hund
2008 - Agilityhelg, Oslo Hundeskole Avd. Vestfold, Anita Thorvaldsen, Thomas Thorvaldsen