Bursdager, ansiennitet osv i Huskybanden ♥

Januar ♥

29. 2021 - Tur 9 år

Februar ♥

3. 2021 - Alva 1 år ansiennitet

18. 2021 - Gonzo 12 år, Kua 6 år, Valemon 6 år, Valpekull Tolga/Argus 6 år

19. 2021 - Gonzo 10 års ansiennitet

Mars ♥

6. 2021 - Lilly 5 års ansiennitet

6. 2021 - Jergul 4 år

April ♥

2. 2021 - Faina 7 år, Valpekull Lexi/Saxo 7 år

2. 2021 - Moby 5 års ansiennitet

9. 2021 - Tur 2 års ansiennitet

24. 2021 - Jergul 1 års ansiennitet

Mai ♥

4. 2021 - Octavia 4 år

17. 2021 - Valpekull Tolga/Mikke 2 år.  Ella og Ulsom og Miekak bor hos oss.

28. 2020 - Mikke 10 års ansiennitet

Juni ♥

9. 2020 - Melissa 3 år

14. 2020 - Jansson 3 års ansiennitet

22. 2020 - Mikke 11 år

23. 2020 - Elmer 4 år

30. 2020 - Octavia 3 års ansiennitet

Juli ♥

5. 2020- Olaf 4 år

10. 2020 - Saxo 11 år

August ♥

4. 2020 - Melissa 3 års ansiennitet

6. 2020 - Lexi og Moby 8 år

11. 2020 - Beauty 3 år

September ♥

10. 2020 - Oliver 9 år

19. 2020 - Elmer 4 års ansiennitet

30. 2020 -  Lexi 8 års ansiennitet

Oktober ♥

1. 2020 - Olaf 3 års anisennitet

12. 2020 -  Beauty 2 års ansiennitet

14. 2020 - Kari og Lilly 9 år

November ♥

11. 2020 - Oliver 9 års ansiennitet

15. 2020 - Kari 7 års ansiennitet

Desember ♥

1. 2020 - Jansson 4 år

9. 2020 -  Alva 1 år

21. 2020 - Herman 6 år

28. 2020 - Herman 4 års ansiennitet